Zo vonden we op de achterzijde van een koopakte uit 1541 in het Oud Rechterlijk Archief van Zutphen een allegaartje van schrijfoefeningen en tekeningetjes. Impressionisme; Een voorbeeld van avant-garde avant la lettre, dus voordat de term zelf algemeen in gebruik was, is de op 17 mei 1863 geopende tentoonstelling Salon des Refusés in Parijs. Voorbeelden van avant-garde die in een later stadium in de gevestigde kunsten werden opgenomen zijn: Beeldende kunst. El origen de la frase está en la imprenta. Die Wendung avant la lettre ( französisch für vor dem Buchstaben) bezeichnet ursprünglich den Zustand einer Druckplatte, bevor die Beschriftung erfolgt, also nachdem die Platte vom Künstler freigegeben ist. #native-ad-image {max-width:30% !important}; }. avant la lettre. afdrukken avant la lettre Proefdrukken die zijn gemaakt vóórdat de titel, de naam van de kunstenaar of andere zaken waarvoor letters van het alfabet worden gebruikt, worden toegevoegd, als dit in een later stadium het geval zal zijn. // Define tags De plus, l’effet sur votre trésorerie est excellent car vous êtes payés avant d’avoir à payer vos propres fournisseurs. if (e.which > 90 || e.which < 48) return; Avant-patrouille, Fr., de eerste of voorpatrouille, voorwacht ... Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! FR: à la lettre NL: stipt FR: avant la lettre NL: afgedrukt vóór het aanbrengen van het onderschrift FR: lettre de cachet NL: bevel tot inhechtenisneming (tijdens het Ancien Régime) FR: lettre de change NL: wissel FR: lettre chargée NL: aangetekende brief (met aangegeven geldswaarde) FR: les cinq lettres!NL: (in plaats van merde), stik, verrek, etc. if ( e.which == 86 && ctrl ) return; EurLex-2 … controls.focus(); { if (!e) e=window.event; Dergelijke proeven zijn meestal zeldzaam en waardevol, en dus ook erg duur. FR: lettre de crédit NL: kredietbrief Ze houden Nederland in evenwicht. else if ( e.which == 67 && ctrl ) return; ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-728x90-L',{type:'appnexus',id:3232904,size:[728,90]}); E-mail address: w. W. [email protected] pic. De vestiging van het recht van vrijheid van scheepvaart en een eenvormig, geharmoniseerd regime op de Rijn en zijn zijrivieren […] hebben in de 19e eeuw een „interne markt avant la lettre ” doen ontstaan die van grote betekenis is geweest […] en nog steeds is voor de economische ontwikkeling van Europa. Als figuur uit het Haagse jazzmilieu treedt hij daarin op als een Jan Cremer avant la lettre. @media (max-width: 1200px) {.bigblue h1 {font-size:32px;margin-bottom:15px;}} 128 pagina’s € 14,95.  Voorbeeld: `Mijn oma was een geëmancipeerde vrouw avant la lettre.`. https://www.woorden.org/woord/avant la lettre, http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/avantlalettre. Trouwens, dat onder de honderden lezers die destijds voorbeelden van oubotaal instuurden, er niet een … Dit geldt ook voor het Nederlandse taalgebied - een voorbeeld hiervan is het onderzoek van de Leidse hoogleraar G.G. Grande fête ... Smalltalk 04 avant la lettre | Free Art #270 Avant La Lettre. window.ndmtag = window.ndmtag || {};window.ndmtag.cmd = window.ndmtag.cmd || []; Colportage is, in de traditionele zin, het van deur tot deur gaan met de bedoeling artikelen of diensten aan de bewoner(s) te verkopen. Philip Freriks, presentator van het educatieve tv-programma, was boos. voordat het genoemde begrip bestond. Viglius van Aytta Ook voor de sociolinguïstiek als eigen discipline was er echter al onderzoek van sociolinguïstische aard - sociolinguïstisch onderzoek 'avant la lettre'. betekenis & definitie. –L’Egypte, la Grèce et l’Ecole d’Alexandrie (2006). jQuery(function(){jQuery('ul.sf-menu').superfish({delay:500,animation:{opacity:'show',height:'show'},speed:'normal',autoArrows:false,disableHI:true});var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector('meta[name="viewport"]'),ua = navigator.userAgent,gestureStart = function () {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6";},scaleFix = function () {if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0";document.addEventListener("gesturestart", gestureStart, false);}};scaleFix();}) Prof. dr. Paul Schnabel .bigblue h1 {color:rgb(86, 175, 138);font-size:40px;font-weight:300 !important;line-height:1.2em;text-transform:uppercase;margin:0 0 20px 0;} var controls = document.getElementById("woord"); window.ndmCmpConfig = {forceLocale:'nl',customColor:'#f86924',privacyPolicy:"https://www.encyclo.nl/privacy.php"}; @media (max-width: 767px) {.bigblue h1 {font-size:18px; margin-bottom:5px;}} Oubotaal avant la lettre! De gedachlenstroming, die men in de geschiedenis de „verlieh ting” noemi en die in West-Europa overal in de 18e eeuw in meerder' of mindere mate ingang vond, gaf aanleiding tot het bestuderei van problemen, om dewelke tot dan toe niemand zich erg bekom merd had of die zelfs volkomen onbekend schenen. Voorbeelden: De wolken zijn onze redding. : een realist avant-la-lettre… e.ctrlKey : ((e.which === 17) ? L’erreur originelle : avoir classifié les humains, au lieu de définir l’humain. ... Let op: Spelling van 1858 Fr., de voorhoede, voorwacht. jQuery(function(){jQuery('.sf-menu').mobileMenu({defaultText: "Navigeer naar..."});}); 05 januari 2018. Viglius van Aytta. Dit is een doctrine van burgerlijke (on)gehoorzaamheid avant la lettre. // Enable lazy loading Théâtre de l'Opéra. Wordt in de grafische industrie gebruikt er aanduiding van een afdruk die gemaakt is voordat het onderschrift is aangebracht. voordat iets of iemand bestond. ndmtag.cmd.push(function() {ndmtag.defineAdSlot('woorden.org-sub-728x90-top',{type:'appnexus',id:3268459,size:[970,250],promoSizes:[[728,90]],promoAlignment:'center'}); ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-300x250-T',{type:'appnexus',id:7492251,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); }. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-300x250-L',{type:'appnexus',id:7492253,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); ndmtag.defineAdSlot('woorden.org-sub-728x90-low',{type:'appnexus',id:3268462,size:[728,90]}); Avant la lettre, Fr., voor de onderteekening; de eerste of proefdrukken van koperen platen.  épreuve, gravure avant la lettre ― print made before the caption is added. Het was een schokkend besluit. Frans dat letterlijk betekent 'voor de letter'. Uitspraak: [ a v ɑ ̃l a 'l ɛ tr ə] voordat een begrip of term bekend was. e.ctrlKey : ((e.which === 17) ? + Meer voorbeelden. Avant la lettre definition: before the (specified) concept , word, person, etc. { Avant la lettre by Joan Miró on artnet. Betekenis Avant-garde. Contextual translation of "avant la lettre" into English. var controls = document.getElementById("woord"); BODEMKUNDIQE „AVANT LA LETTRE”. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. Obtenir le paiement d’une commande avant d’effectuer la livraison ou la prestation est le moyen le plus simple pour éviter tout risque d’impayé. Afgelopen jaar werd na 26 jaar het Groot Dictee der Nederlandse Taal ineens de nek omgedraaid. Dit Franse woord ontstond uit de samentrekking van het Latijn comportare (meebrengen) en het Frans coltin, een lederen bescherming van schouders en nek (col) bij het dragen van zware lasten.De term wordt vooral in Nederland gebruikt. Zou het geen prachtig motto voor het boek geweest zijn? .smallcaps {font-variant:small-caps;vertical-align:text-top} avant la lettre. Samedi 7 janvier. ), bijv. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-Native-Article',{type:'appnexus',id:10894793,size:[250,250]}); Avant la lettre definition is - before the letter : before the (specified) word or concept existed. }); Een ... avant la lettre = een voorloper van (het) ... Frans dat letterlijk betekent 'voor de letter'. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-728x90top',{type:'appnexus',id:3232896,size:[970,250],promoSizes:[[728,90]],promoAlignment:'center'}); De Duitsers hebben de romantiek uitgevonden, zou je kunnen zeggen, om meer precies te zijn: Novalis (het woord dan). In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 361, een daling van 11 (-3.0%). Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. function KeyDown(e) Woorden.org is een gratis online woordenboek voor de Nederlandse taal. jQuery(function(){jQuery('ul.sf-menu').superfish({delay:500,animation:{opacity:'show',height:'show'},speed:'normal',autoArrows:false,disableHI:true});var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector('meta[name="viewport"]'),ua = navigator.userAgent,gestureStart = function () {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6";},scaleFix = function () {if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0";document.addEventListener("gesturestart", gestureStart, false);}};scaleFix();}) Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11394. .inline {display: inline;} .ie8 .bigblue h1 {font-size:32px;margin-bottom:15px;} Avant la lettre - de betekenis volgens Winkler Prins 1870. h1.bigblue {color:rgb(86, 175, 138);font-size:40px;font-weight:300 !important;line-height:1.2em;text-transform:uppercase;margin:0 0 20px 0;} Natuurlijk, ook daarover kun je redetwisten, want er zijn cultuurhistorici die de romantiek al in de Renaissance laten beginnen en uiteraard kent iedere beweging voorlopers en pioniers avant la lettre. Avant is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Oklahoma, en valt bestuurlijk gezien onder Osage County. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-336x280',{type:'appnexus',id:3232916,size:[336,280]}); Avant la lettre betekenis & definitie (Fr. ZELF rijkt je even intrigrerende als nuttige content aan, aangevuld met een prikkelend perspectief. avant la lettre (oorspr. Bibliotheken, als kenniscentra avant la lettre, nemen een sleutelpositie in. Om te worden wie je bent. a.help {cursor:help;color:maroon} Literalmente significa "antes de la letra" y se usa para algo que está anticipado, un hecho, una idea, un fenómeno que se produce antes de estar identificado y tipificado, como cuando se dice que Jesucristo era un comunista avant la lettre o Sor Juana Inés de la Cruz una feminista avant la lettre. -La Philosophie africaine de la période pharaonique 2780-330 avant notre ère (1990). Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter R van Renan Luce en zie welke nummers wij nog meer van Renan Luce in ons archief hebben staan zoals La Lettre. true : false); controls.focus(); function KeyDown(e) ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-Native-Article',{type:'appnexus',id:12001806,size:[250,250]}); existed | Meaning, pronunciation, translations and examples ndmtag.defineAdSlot('Woorden.org-Mobile-300x250-Top',{type:'appnexus',id:9787222,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); _cc13663.bcp(); ‘Avant la lettre’ wordt niet altijd goed gebruikt. if (controls.value != "") return; Uitgeverij THOTH, Bussum 2018 ISBN 978 90 6868 762 0. if (controls.value != "") return; De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Bekijk de Nederlandse vertaling. Pic Details About Bundle- 4 Assorted Pablo Picasso Avant La Lettre Posters. Kloeke (1887 - 1963). –Les Cosmo-philosophies théologiques de l’Egypte antique (3 … ndmtag.cmd.push(function() { if (e.which > 90 || e.which < 48) return; function ggetSelection() {var txt = '';if (window.getSelection) {txt = window.getSelection();} else if (document.getSelection) {txt = document.getSelection();} else if (document.selection) {txt = document.selection.createRange().text;}return txt;}$(document).dblclick(function(e) {var t = ggetSelection();if (t) document.location='https://www.encyclo.nl/begrip/'+encodeURIComponent(t);}); else if ( e.which == 67 && ctrl ) return; @media (min-width: 768px) and (max-width: 979px) {.bigblue h1 {font-size:24px;margin-bottom:8px;}} var ctrl = e.ctrlKey ? voorloper. if ( e.which == 86 && ctrl ) return; ndmtag.cmd.push(function() {ndmtag.settings.set('lazyLoad', true);}); var ctrl = e.ctrlKey ? Antonyms: après la lettre, avec la lettre. pic. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 372. Anarchie. window.ndmtag = window.ndmtag || {};window.ndmtag.cmd = window.ndmtag.cmd || []; ndmtag.defineAdSlot('Woorden.org-Mobile-300x250-Low',{type:'appnexus',id:9787219,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); Och, had Hedenlands dat boek nu maar eerder gelezen! 3-Mubabinge Bilolo, égyptologue, philologue et philosophe du Congo Démocratique. sup {font-size:8pt;color:darkgreen} bep., van een prent gezegd: in de staat vóó r het aanbrengen van het onderschrift : — oneig. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Renan Luce! Erfgoed van de week: Droedels "avant la lettre" Papier werd eeuwenlang gemaakt van lompen en was niet goedkoop. Gebonden, met illustraties in kleur en zwart-wit, bronnen, illustratieverantwoording en register. avant la lettre Frans dat letterlijk betekent 'voor de letter'. jQuery(function(){jQuery('.sf-menu').mobileMenu({defaultText: "Navigeer naar..."});}); if (!e) e=window.event; Avant la lettre 271 by Antoni Tàpies on artnet. avant la lettre. Sensoor en de andere telefonische hulpdiensten een vorm van ‘e-health’ avant la lettre. Friese Europeaan avant la lettre, Kees Sluys. Meister Eckhart, vrijzinnig avant la lettre 21 januari 2018 By Paul Delfgaauw De laatmiddeleeuwse theoloog, filosoof en mysticus Meister Eckhart laat God op een bijzondere manier zien, kijkt kritisch naar het instituut kerk, denkt na over de essentie van het bestaan, en zet vraagtekens zet bij kerkelijke, religieuze en kloosterlijke leefregels. Pic Details About Original Vintage Poster Musee Grevin Avant La Lettre By Jules Cheret 1900 Paris. true : false); Wordt achter het genoemde begrip geplaatst. van een prent gezegd in de staat vóór het aanbrengen van het onderschrift). ... op de Rijn en zijn zijrivieren hebben in de 19e eeuw een ‘interne markt avant la lettre’ doen ontstaan die van grote betekenis is geweest en nog steeds is voor de economische ontwikkeling van Europa. window.ndmCmpConfig = {forceLocale:'nl',customColor:'#f86924',privacyPolicy:"https://www.woorden.org/privacy.php"}; Daarom werd papier ook wel hergebruikt. ndmtag.defineAdSlot('woorden.org-sub-336x280',{type:'appnexus',id:3268458,size:[336,280],promoSizes:[[300,250]],promoAlignment:'center'}); }); Wordt in de grafische industrie gebruikt er aanduiding van een afdruk die gemaakt is voordat het onderschrift is aangebracht." div.divider {width:730px;font-variant:small-caps;background-color:#ddd} bijwoord. © … De telefonische hulpdiensten voorzien in een behoefte die per definitie niet door andere vormen van hulpverlening kan worden geboden. Oubotaal! ndmtag.cmd.push(function() {ndmtag.settings.set('lazyLoad', true);}); Avant-la-lettre meaning The of definition lettre la is abefore. avant la lettre ( invariable ) ( literally, engraving) before lettering, before letters; proof engraving, proof before letters.